Hjælp, min hest er halt

Jeg får rigtig mange henvendelser fra hesteejere, som oplever at deres heste er halte og derfor gerne vil have mig til at kigge på dem.

Men jeg udøver ikke fysioterapeutisk behandling af halte heste – ihvertfald ikke før der er grønt lys fra dyrlægen.

Selvom man som hesteejer kan have en fornemmelse af ‘’at det bare nok stammer fra krydset’’, ‘’føles som noget, der sidder fast’’ eller bare har tanken om at det nok ikke er så slemt, at det kræver dyrlægebehandling, så er det for hestens skyld vigtigt at få det af- eller bekræftet.

Dyrlægefaglig indsigt

Årsagen til halthed kan være mange. Det kan både være et bevæge mæssigt problem, jeg som fysioterapeut har kompetencerne til at løse, men også et mere alvorligt patologisk problem, som kræver dyrlægefagligbehandling. Uanset hvad, er det vigtig at få klarlagt årsagen, for at kunne give hesten den rette hjælp, og det er kun dyrlægen, som har autorisation til at klare denne opgave.

”Har dyrlægen udelukket at årsagen til hestens halthed skyldes noget, som kræver dyrlægefaglig indsigt, kan hesten hjælpes videre med fysioterapeutisk behandling og træningsvejledning”

Årsagen hertil er ikke kun rent juridisk, men vigtigst af alt baseret på faglighed.

Dyrlægerne er, som de eneste hestefagpersoner, via deres uddannelse specialiseret i, at identificere, udrede og behandle tilstande og lidelser hos syge heste. Det vil altså sige, at det kun er dyrlægen som har de faglige kompetencer, der skal til, for at kunne vurdere hvordan haltheden skal behandles. 

Har dyrlægen udelukket at årsagen til hestens halthed skyldes noget, som kræver dyrlægefaglig indsigt, eller er hesten færdig i sit behandlingsforløb hos dyrlægen, kan den henvises videre til fysioterapi. Som fysioterapeut hjælper jeg da hesten videre ved hjælp af fysioterapeutisk behandling og træningsvejledning, specialsyet efter præcis de behov den enkelte hest har.

Den halte heste hos fysioterapeuten

Nogle heste henvises videre af dyrlægen til fysioterapi med en ‘uforklarlig halthed’, andre med resterne af halthed efter en diagnostiseret skade eller noget helt tredje. Fælles for de halte heste, som henvises af dyrlægen er, at alt alvorligt enten er udelukket eller behandlet af dyrlægen først.

Den resterende halthed eller urenhed hos hesten, vil i mange tilfælde være af biomekanisk karakter – det vil sige, at hesten typisk har flere led i kroppen med nedsat bevægelighed og stor ubalance i muskulær styrke og stabilitet. For at hesten igen kan blive velfungerende, er der nødt til at blive taget hånd om dette, for at få hesten bedre i balance. Ved at arbejde med fysioterapeutisk og osteopatisk behandling samt nøje gennemtænkt genoptræning af hesten, er det muligt at få den tilbage til en mere velfungerende krop igen.

Sekundære problemer efter skader og halthed

Har din hest haft et længere skadesforløb enten med skader og eller halthed, vil den med sikkerhed have ‘raget’ sig nogle ekstra kropsmæssige skavanker med i købet. Hestekroppen er utrolig god til at tilpasse sig – det er en slags overlevelses mekanisme der ligger dybt i hestens natur.

Det er bare ikke altid, at måde hesten tilpasser sig på – altså dens kompensatoriske bevægelse, ligefrem er hensigtsmæssig for resten af kroppen. Faktisk er det sjældent tilfældet. Men lige i situationen er det det hesten gør, for at klare sig bedst muligt.

Kompensationerne vil typisk være tydelige ved, at hesten går og stiver sig mere end den plejer, bruger den ene side af kroppen mere eller mindre eller bare generelt har ændret bevægemønster. Andre gange viser det sig først som problemer, når ridningen genoptages.

” Kompensationer danner grobund for nye overbelastnings relaterede skader. Derfor er det i forhold til skadesforebyggelse, enormt vigtig at få hesten tilbage i en tilstand, hvor kroppen igen har en god styrke og stabilitet ”

Det kan sammenlignes lidt med eksempelvis at skade sin egen fod, og få et længere forløb på krykker for at aflaste foden og fremme helingen. Det ben som ikke er skadet, vil pludselig være det eneste vægtbærende, når du hopper rundt. Det får mere belastning end det er vant til, og end det er designet til.
Samtidig er arme og skuldre sjældent styrkemæssigt et sted, hvor det at klare den nye opgave på krykker går nemt – der kommer belastning. Ømhed, stivhed og smerte. Typisk i nakken og skuldrene – dét er sekundære problemer.

Og netop de sekundære problemer er vigtige også at få taget hånd om. For når foden igen er ok, vil kroppen stadig være stiv og stram, og led bevægeligheden vil typisk også være påvirket. Det går ikke væk af sig selv, og vil istedet være grobund for overbelastnings relaterede skader i fremtiden.

Kroppen har derfor brug for hjælp både behandlingsmæssigt for at genskabe bevægelse og smidighed, men også fra specifik træning med fokus på at få hesten styrket og stabiliseret tilbage til en god kropsbalance.

Individuel trænings vejledning til den enkelte hest

Hvis der er noget jeg har erfaret fra min tid både som human fysioterapeut men også som hestefysioterapeut, er det at to trænings eller skades forløb ikke er ens – heller ikke selvom skaden eller udfordringen har været det samme.
Kroppe er forskellige og reagerer forskelligt – og jeg synes faktisk at dét er en af de vigtigste faktoror at have med, når det kommer til genoptræning af heste.

Det vil altid være meget individuelt, hvad den enkelte hest har behov for. Det er derfor hamrende vigtigt at behandlings og træningsplanen er tilrettelagt, med udgangspunkt i hestens nuværende tilstand, dens udfordringer, eventuel skades historik og målet om, hvor den skal nå hen igen.
Dét er en af grundene til, at jeg ikke arbejder med en standard træningsplan til din hest, men istedet tilbyder special tilrettelagte træningsforløb, hvor jeg løbende holder mig opdateret på jeres proces sammen via video, samtaler og evt fysioterapeutisk behandling undervejs, for at sikre at alt går som det skal.