Hvad er du egentlig?

“Hvad er du egentlig? Altså er du kiropraktor eller massør?” Det er nok et af de spørgsmål, som jeg møder allermest. Jeg er ingen af delene, og langt de fleste bliver overraskede over, at jeg rent faktisk ER fysioterapeut – altså uddannet fysioterapeut til både mennesker og heste.

Det er nemlig sådan, at alle og enhver på nuværende tidspunkt må kalde sig hestefysioterapeut og sige de laver fysioterapi – også selvom de ikke er uddannende fysioterapeuter. Det er nok grunden til de fleste bliver overraskede over, at jeg rent faktisk er sundhedsfagligt uddannet.

For dig som hesteejer kan det gøre forvirringen stor, når der skal findes frem til den rette fagperson til behandling af din hest. For hvad er hestefysioterapi så egentlig, når alle må kalde sig det, og hvad kan en autoriseret fysioterapeut hjælpe din hest med?

På nuværende tidspunkt må alle kalde sig hestefysioterapeut og sige de laver fysioterapi – også selvom de ikke er uddannet fysioterapeuter. Det giver forvirring omkring behandlerens reelle faglige baggrund”

Hvad kan en hestefysioterapeut?

Det er en generel opfattelse, at fysioterapi er det samme som massage – det vil jeg gerne slå fast, at det bestemt ikke er. Men når det heller ikke er kiropraktik, hvad dælen er det så?

Det kan være svært at forklare, hvad hestefysioterapi er – nok mest fordi, at det ikke blot er én behandlingsteknik, men nærmere en måde at undersøge og arbejde med krop og behandling på.

Som fysioterapeut er man efter 3,5 års fuldtidsstudium trænet i at undersøge, analysere, forstå og behandle problemer i bevægeapparatet og samtidig tænke i differentialdiagnostiske baner. Det er muligt på baggrund af en solid viden om, hvordan kroppen er opbygget, hvordan den bør fungere i bevægelse samt identifikation og behandling af problemer, når kroppen ikke bevæger sig, som den bør. 

Og det er præcis her den faglige styrke ligger som fysioterapeut til heste – for hesten er bestemt ikke mindre kompleks end menneskekroppen – tværtimod!

Jeg arbejder med mange heste der har rygproblemer. Med en kombination af behandling og træning bliver langt de fleste heste velfungerende igen i løbet af kort tid.

Den fysioterapeutisk undersøgelse – hele hesten hænger sammen

Når hestene skal hjælpes til en mere velfungerende krop gøres det ud fra en tilgang om, at hele kroppen hænger sammen, og derfor kan påvirkes på kryds og tværs. Det betyder, at problemer ét sted vil påvirke resten af hestens krop og via kompensationer skabe nye problemer.
Den sammenhæng er i sig selv enormt kompleks, og det er her at faglighed er alfa omega.

Selve den fysioterapeutiske undersøgelse af hesten minder meget om måden fysioterapi til mennesker foregår på. Den største forskel må dog være, at rytteren er repræsentant for hesten, som ikke selv har mulighed for verbalt at forklare problemstillingen.

Hesten undersøges både i bevægelse og stilstand. I stilstand mærkes alle led igennem; bevæger de sig nok? Bevæger de sig med den rette kvalitet? Det omkringliggende væv: muskel, fascie osv. gennemgås også. Alt dette giver et billede af, hvilken tilstand hestens krop er i, og hvordan den skal behandles og ikke mindst af hvem.

Tværfagligt samarbejde; Dyrlæge, smed, sadelmager, kiropraktor, massør…

Det er ikke altid, at hestens problem skal løses af en fysioterapeut eller kan løses udelukkende af én. Det at arbejde tværfagligt er en af de ting, som er brugt enormt meget indenfor human fysioterapi, og som er mindst ligeså effektivt når det gælder vores heste. For det at arbejde sammen på kryds og tværs af faglighed er en kæmpe styrke, når det kommer til at skulle bryde cirklen for igen at få en velfungerende hest.

Det at arbejde med en verbalt tavs patient, som ikke kan give den verbale feedback man som fysioterapeut normalvis spørger sin patient om, stiller et enormt krav til den viden og vævs-erfaring man har som terapeut”

Fysioterapi er ikke én behandlingsteknik

Hvilke behandlingsteknikker der bruges undervejs i behandlingen, afhænger af den enkelte hests problematik og tilpasses herefter. I mit arbejde med hestene benytter jeg som udgangspunkt et mix af fysioterapeutiske og osteopatiske teknikker. Det kan være alt fra forskellige fascie-, massage- og mobiliseringsteknikker. De osteopatiske teknikker minder i praksis om en blid form for kiropraktik og hjælper ‘låste’ led, samt stramt og ubevægeligt væv, tilbage til fuld bevægelighed og normal funktion.

Hvornår kan en fysioterapeut hjælpe?

Det er relevant at vælge en hestefysioterapeut, hvis du oplever at hesten er problematisk i ridningen, har stået med en længerevarende skade, sadeltryk, hovbyld osv.

Fysioterapi er også et godt valg, hvis du gerne vil have et “serviceeftersyn” af din hest, så du kan være på forkant med problemer i bevægeapparatet. Er din hest derimod allerede blevet skadet, er det selvfølgelig dyrlægen, du skal forbi først, hvor der afhængigt af diagnose kan suppleres med fysioterapi.

Billederne viser en hest, som udover at være blevet fysioterapeutisk behandlet også har arbejdet med specifik målrettet træning, for at få bugt med de udfordringer den havde.

Derfor er specifik og målrettet træning også et must

Som fysioterapeut er man udover at være uddannet i at behandle kroppen med forskellige teknikker også uddannet i at planlægge, udføre og vejlede i træning, med udgangspunkt i den problematik, som der arbejdes med i den manuelle behandling. Det er en af de ting jeg især har taget med mig fra human-fysioterapien.

Når vores heste har problemer i kroppen, vil man for at undgå det kommer tilbage, og for at hjælpe hesten bedst muligt videre igen, være nødt til at få smidiggjort, styrket og stabiliseret det ‘ramte’ område.
Derfor er det vigtigt ikke kun at arbejde med manuel behandling, altså “hands on” behandling af problemerne i kroppen, men også at få lagt en plan for hvilken træning du som rytter selv kan arbejde med for at understøtte den fysioterapeutiske behandling og din hests fremtidige sundhed.

Det vil altid være forskelligt fra hest til hest, hvilken træning der skal til, og ikke mindst hvad der ikke skal arbejdes med, for at hjælpe hestens krop. Derfor vil øvelser og træning være tilrettelagt ud fra den enkelte hests problematik og udfordringer og vil over tid blive evalueret og justeret, så vi sammen kan sikre os, at din hest udvikler sig i den rigtige retning.