Hvor kommer problemerne fra?

… og hvordan kan jeg undgå at havne samme sted igen? Det er nok det hyppigst stillede spørgsmål, som jeg møder i mit arbejde som hestefysioterapeut. 

I langt de fleste tilfælde vil svaret sjældent være så simpelt og klokkeklart som de fleste ønsker. For når man kigger på hesten som en helhed, vil det hurtigt blive tydeligt, at der er ret mange faktorer, som har indflydelse på, hvordan hesten har mulighed for at fungere – både som hest og ridehest. Det i sig selv skaber en vis kompleksitet.

Ved at have stor bevidsthed omkring, hvad der er for nogle ting, der kan spille en rolle på hestens velbefindende, vil du have mulighed for, at have fokus på områderne i det daglige og dermed være med til at tage problemer i opløbet.

Hestens velbefindende påvirkes af mange faktorer og kan derfor være kompleks, når det kommer til at løse et problem.

Forebygge fremfor at reparere

Indenfor sundhedssektoren til mennesker arbejdes der med stort fokus på at forebygge fremfor at vente med at behandle, til når skaden er sket. Det er en tankegang jeg både som human- og hestefysioterapeut mener, at ridesporten vil have stor gavn af.

Rigtig mange ryttere reagerer nemlig først, når hesten udviser så stor modstand eller problemer, at ridningen allerede er gået i hårdknude. For det er ofte først her, at det går op for os, at der egentlig ER et problem. Det er super ærgerligt, for en tidligere indgriben vil altid give et kortere ‘problemforløb’, og kan i mange tilfælde måske endda have forhindret eksempelvis en overbelastningsskade i at opstå.

Men hvordan kan man så komme problemer i forkøbet? For som almindelig hesteejer kan man jo umuligt vide alt om alting og kende alle tegn på ubalancer – både hvad det angår sadel, krop, ernæring, hove osv. Svaret er ret simpel, for det er netop her, at du som hesteejer skal alliere dig med en god håndfuld hestefagpersoner.

Hvem er i dit team?

Indrømmet!
Jeg er ret så præget af at have arbejdet som fysioterapeut indenfor rehabilitering og genoptræning af mennesker, med problemer i bevægeapparatet. Netop derfor har jeg en særlig faglig forkærlighed for, at arbejde tværfagligt omkring vores rideheste. Jeg ved nemlig, hvor stor en forskel det gør at bruge hinandens fagligheder, når det omhandler mennesker – så hvorfor ikke gøre endnu mere brug af det inden for ridesporten til gavn for din hest (og pengepung)?

Skal der justeres?

Med et fast team tilknyttet din hest på forebyggende basis, har du mulighed for jævnligt at få en faglig vinkel på, hvordan det hele står til: hvad er status med sadlen, træningen, hestens krop, din krop? Skal der ændres noget – er I på rette vej? 

Ved at være klar over, hvordan det egentlig går hesten, har du mulighed for, at justere ind undervejs, så din hest har færrest mulige “off days” og skader, og fungerer så optimalt som muligt i sin krop hele tiden.

Du har, som langt de fleste ryttere, sikkert allerede en underviser, smed, tandlæge og dyrlæge tilknyttet til hest. Men hvad med hestens krop, din krop, dens ernæring og sadlen? Har du sørget for, at din hest er mandsopdækket med fagpersoner hele vejen rundt?

“Når du først har et team af fagpersoner, som virker godt for din hest, så fortsæt samarbejdet og lad dem arbejde sammen på tværs. Heste er komplekse, og nogle gange vil det kræve en fælles indsats fra forskellige fagpersoner for at komme til bunds hos heste, som ikke fungerer som de bør”

Hvorfor ikke kun én fagperson?

Hesten er en super kompleks størrelse på alle områder. Det i sig selv, gør det så godt som umuligt at være ‘ekspert’ i en og samme person, indenfor både sygdomme, skader, benstilling, tænder, fodring, træning, låsninger og alle de hundrede andre områder der findes.

Derfor er det en god ide at samle en vifte af forskellige hestefagligheder, som hver især er veluddannede nørder indenfor deres område, til at vurdere din hest. Sammen vil de kunne hjælpe dig til at spotte og handle på problemer i opløbet og sikre, at du og din hest altid er på rette vej.

Som hestefagpersoner ser vi med forskellige øjne og har hver vores spidskompetencer. Og det er netop spidskompetencer, du som hesteejer skal gøre brug af. Det handler nemlig om at få den rette fagperson til at løse opgaven. Udover at vide meget om ens eget fagområde, ved langt de fleste fagpersoner også, hvornår hestens problem bør suppleres med, eller undersøges nærmere, af en anden hestefagperson. Et samarbejde mellem fagligeheder gør det, især i tilfælde med komplekse problemer, nemmere at finde frem til den bedste løsning hurtigst muligt.

'Ondt i ryggen' er en af de problematikker som ofte kan kræve at der kommer flere fagpersoner indover, for at løse problemet og årsagen til det fuldt ud.

Husk serviceeftersynet – før problemet opstår

“Hvaehh, kan man bestille tid til sådan en service eftersyn engang imellem?” Sådan lød det for nyligt fra en mand, hvis kones hest havde været den helt store tur igennem hos både dyrlæger, smed, kiropraktor, sadelmager og nu også fysioterapeut!
Han havde forstået logikken i, at det er en ret så god ide at få et ‘serviceeftersyn’ på sin hest af og til, så man undgår, eller ihvertfald kan opfange, hvis hesten er på vej ud i problemer, og dermed har muligheden for, at gøre noget ved det tidligere end i deres tilfælde.

Min varmeste anbefaling til dig som hesteejer, er derfor:

Sørg for med jævne intervaller at få forskellige fagøjne på din hest. Hav en fast aftale med din sadelmager, tandlæge, dyrlæge, fysioterapeut, foderkonsulent, smed osv., og få din hest tjekket igennem – også selvom du ikke oplever problemer (endnu).

Vælg nogle fagpersoner, som både er villige til at samarbejde på tværs af faggrupper og med andre som kan løse samme problem som dem selv. Det gør muligheden for at opfange og løse problemer i den tidlige fase, langt større og kan være medvirkende til, at din hest ikke havner i et skadesforløb. Det er til fordel for både din hests velbefindende og ikke mindst din pengepung!

Hvem er i dit team?